Start prac na Wolskiej
28 kwietnia 2021
Start prac na Wolskiej

Rozpoczęto prace przy realizacji największej tegorocznej inwestycji drogowej Powiatu Legionowskiego – przebudowie drogi powiatowej nr 1810W w Gminie Nieporęt.

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę ponad dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1810W w ciągu ul. Wolskiej i Akacjowej, od skrzyżowania z ul. Gajową w Woli Aleksandra do skrzyżowania z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich. Przebudowa obejmie także samo skrzyżowanie. Prace zakładają wymianę nawierzchni jezdni, budowę zjazdów do posesji oraz odwodnienia, istniejące chodniki zostaną przebudowane wysokościowo, a w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego powstaną nowe chodniki.
Obecnie na placu budowy trwają prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Koszt inwestycji to 4.692.966,42 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Powiatu przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wyniesie 1.101.150,00 zł.

28 kwietnia starosta Sylwester Sokolnicki i wicestarosta Konrad Michalski, w obecności wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura i radnej powiatowej Agnieszki Powały, podpisali umowę z Zygmuntem Piotrowskim, prezesem firmy Infrastruktura BUD-59 sp. z o.o., realizującej przebudowę drogi nr 1810W. Również tego dnia wykonawca został formalnie wprowadzony na plac budowy