Stypendia dla sportowców
9 stycznia 2024
Stypendia dla sportowców

Do końca stycznia 2024 r. Starostwo Powiatowe w Legionowie przyjmuje wnioski o stypendia dla sportowców i trenerów z powiatu legionowskiego, którzy osiągnęli w ubiegłym roku sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. O wsparcie mogą się także ubiegać kluby sportowe. UWAGA nowy wzór wniosku dla klubów sportowych.

Powiat od lat wspiera utalentowanych sportowców i kluby z terenu naszego powiatu. Stypendia sportowe mogą otrzymać indywidualnie zawodnicy zamieszkali na terenie powiatu legionowskiego, zarówno zrzeszeni w klubach sportowych, jak i niezrzeszeni, oraz  zawodnicy zrzeszeni w zarejestrowanych i działających na terenie powiatu legionowskiego klubach sportowych, nawet jeżeli nie zamieszkują na terenie powiatu legionowskiego, jeżeli spełnią co najmniej jedno z następujących kryteriów dodatkowych:

a) zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
b) zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata, Uniwersjadach,
c) zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski,
d) zostali powołani do kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie.
Przyznanie stypendium sportowego jest uzależnione ponadto od prezentowania przez zawodnika nienagannej postawy etycznej oraz przestrzegania przez niego obowiązujących regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

O wsparcie mogą się także starać trenerzy. Nagrody mogą być przyznane osobom, które posiadają aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) i prowadzą zajęcia z zawodnikami w klubie sportowym prowadzącym działalność na obszarze powiatu legionowskiego oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
2) szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata, Uniwersjadach,
3) szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski,
4) szkoleni przez nich zawodnicy zostali powołani do kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie lub Igrzyska Paraolimpijskie.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na bieżącą działalność mogą składać kluby sportowe, które:

1) działają na terenie powiatu legionowskiego,
2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu poprzez związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Informacje pod nr 22 764 05 55 oraz 22 764 05 04.

Wniosek trzeba złożyć do końca stycznia 2024 r. 

Pliki do pobrania:

wniosek dla klubów - NOWY WZÓR WNIOSKU

wniosek dla zawodników

wniosek dla trenerów

 

Fot. Freepik.com

Pliki do pobrania: