Świętujemy 25 lat powiatu legionowskiego
17 listopada 2023
Świętujemy 25 lat powiatu legionowskiego

Powiat legionowski ma 25 lat. Z okazji tego jubileuszu 16 listopada w Serocku zorganizowano wydarzenie, które zainaugurowało uroczyste obchody. Pierwsza sesja Rady Powiatu w Legionowie odbyła się niemal równo ćwierć wieku wcześniej – 5 listopada 1998 roku.

Spotkanie było okazją do wspomnień, podziękowań, wręczenia odznak Honorowy Obywatel Powiatu Legionowskiego, przedstawienia tła historycznego reformy administracyjnej z 1998 roku i genezy powstania powiatu legionowskiego, a także zaprezentowania promocyjnego filmu okolicznościowego i wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w tworzenie powiatowego samorządu. W trakcie wydarzenia odbyła się także uroczysta sesja Rady Powiatu.

Do udziału w obchodach zaproszenie przyjęło blisko 150 gości, w tym starostów, członków zarządu i radnych wszystkich kadencji oraz przedstawicieli władz, służb, instytucji, którzy 25 lat temu zjednoczyli się w wysiłkach i podjęli trud kontynuowania rozpoczętych na początku lat 90. XX wieku reform samorządowych, a następnie kontynuowali to dzieło aż do dziś. Wśród przybyłych nie zabrakło osób, które były orędownikami i przyczyniły się do powstania powiatu, jak Andrzej Kicman – prezydent Legionowa w latach 1990 – 2002.  Przybyłych powitali starosta legionowski Sylwester Sokolnicki i Przewodniczący Rady Powiatu w Legionowie Leszek Smuniewski.

Uroczyste obchody zainaugurowano LVII sesją Rady Powiatu, podczas której podjęto okolicznościową uchwałę. W uzasadnieniu dokumentu napisano między innymi: Utworzenie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, obok samorządu gminnego i samorządu województwa, oznaczało uznanie całości samorządu terytorialnego za kluczowy element zdecentralizowanej struktury odradzającego się demokratycznego państwa. Powiat stał się jednostką podziału terytorialnego kraju, elementem systemu władzy publicznej, będąc jednocześnie lokalną wspólnotą samorządową realizującą zadania o charakterze ponadgminnym. Powstanie Powiatu Legionowskiego wpisuje się więc w silny i ugruntowany w historii i tradycji narodowej ruch oddolny polskiego społeczeństwa w kierunku samostanowienia i niezależności.

W dalszej części obrad miało miejsce wręczenie odznak Honorowy Obywatel Powiatu Legionowskiego. Laureatami tego zaszczytnego wyróżnienia zostali Wojciech Jeute – od lat budujący na naszym terenie etos Armii Krajowej i czynnie wspierający działalność Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie, Honorowy Prezes legionowskiego Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” oraz ksiądz prałat Lucjan Szcześniak – wieloletni proboszcz parafii pw. Świętego Jana Kantego w Legionowie.

Szczególne podziękowania skierowano w stronę radnych Rady Powiatu w Legionowie z najdłuższym stażem. Należą do nich: Mirosław Kado (pięć kadencji), Zenon Durka, Stanisław Kraszewski, Marek Mazur, Szymon Rosiak, Jacek Szczepański – po cztery kadencje.

Wyróżnienia i podziękowania otrzymali także pracownicy Starostwa Powiatowego w Legionowie, którzy w urzędzie pracują nieprzerwanie od samego początku – Paweł Augustyn, Monika Marć, Marzanna Sikorska, Agnieszka Sołtys-Czech, Anna Podgórska i Monika Wlazło.

Następnym punktem w programie obchodów była prelekcja pt. „Reforma administracyjna i powstanie Powiatu Legionowskiego”, którą wygłosiła dr hab. Jolanta Załęczny – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej. W swoim wystąpieniu położyła szczególny nacisk na proces tworzenia powiatu legionowskiego. Następnie zaprezentowano film promocyjny, który powstał z okazji jubileuszu 25-lecia powiatu legionowskiego, zawierający wiele ciekawych, archiwalnych kadrów, wspomnień osób związanych z Powiatem Legionowskim, będący sentymentalną podróżą w przeszłość.

Jako jednostka administracyjna powiat ma określone zadania, ale podczas obchodów jubileuszu szczególnie i wielokrotnie podkreślono rolę powiatu w budowaniu lokalnej wspólnoty i tożsamości. Na szczeblu powiatowym kształtują się więzi społeczne i rozwijają tradycje. Powiat staje się miejscem, gdzie ludzie łączą siły, aby razem tworzyć lepszą przyszłość.
Spotkanie poprowadziła aktorka i wokalistka Olga Bończyk, która na koniec wystąpiła z recitalem „Piosenka dobra na wszystko”. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe medale okolicznościowe.

Na ręce starosty Sylwestra Sokolnickiego i przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowe Leszka Smuniewskiegio goście złożyli życzenia dla Powiatu Legionowskiego.