Szpital w Legionowie. Pytania i odpowiedzi z zakresu medycyny naprawczej
13 grudnia 2021
Szpital w Legionowie. Pytania i odpowiedzi z zakresu medycyny naprawczej

Według klasycznych reguł organizacji szpitalnictwa podmiot leczniczy – szpital szczebla powiatowego – jest placówką zorganizowaną na bazie oddziałów zachowawczych i zabiegowych zdolnych do rozwiązania większości podstawowych problemów zdrowotnych populacji rejonu odpowiedzialności. Postęp medycyny, a wraz z nim wyodrębnienie nowych dziedzin medycyny oraz rozwój bazy placówek medycznych mających bezpośredni wpływ na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców, spowodowały korektę dotychczasowej rzeczywistości rynku zdrowia. Jak dowodzi jednak dobra praktyka zarządzania w ochronie zdrowia, odejście od klasycznego sposobu organizacji szpitala powinno być realizowane w sposób nader wyważony, tj. uwzględniający doraźne potrzeby, ale również racje stojące po stronie wcześniejszych doświadczeń. Stąd na etapie planowania potrzeb finansowo-rzeczowych inwestycji pn. szpital w Legionowie Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował o zatwierdzeniu koncepcji struktury szpitala w jego obecnym kształcie.

W docelowym rozwiązaniu oddziały zabiegowe – chirurgia, ginekologia i okulistyka – są jednostkami wpisującymi się w potrzeby zdrowotne mieszkańców. Jednocześnie, jako wysunięte ramiona klinik Wojskowego Instytutu Medycznego – dają̨ możliwość́ prowadzenia terapii skoordynowanej i kompleksowej. W praktyce oznacza to, że każdy pacjent, który trafi do szpitala w Legionowie, będzie miał możliwość skorzystać z szerokiej oferty dostępnych na miejscu usług medycznych. Jednocześnie w razie konieczności poszerzenia zakresu terapii, postępowanie takie niejako automatycznie będzie kontynuowane w szpitalu przy ul. Szaserów.
    
Nadrzędną ideą, która zdecydowała o sposobie i warunkach organizacji oraz funkcjonowania szpitala w Legionowie, obok jego publicznego charakteru, było zapewnienie potrzebującym chorym dostępu do całodobowej opieki w kluczowych dla bezpieczeństwa zdrowotnego dziedzinach medycyny. Ofertę̨ szpitala w Legionowie wyróżniać́ będzie zarówno zdolność́ do reagowania na nagłe zdarzenia zdrowotne, jak i działania o charakterze zachowawczym oraz profilaktycznym, a także szeroka gama usług realizowanych z udziałem kompetentnego personelu oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego, w jaki dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej będzie wyposażony szpital.

Oddział Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej – kierownik dr hab. n. med. Artur Rogowski

Oddział Chirurgii Ogólnej – kierownik dr n. med. Rafał Marszałek

Oddział Chirurgii Okulistycznej – kierownik dr n. med. Mateusz Tłustochowicz

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z ZAKRESU MEDYCYNY NAPRAWCZEJ

W jaki sposób pacjenci z zakresu chirurgii, ginekologii i okulistyki będą mogli trafić do szpitala w Legionowie?
W zakresie chirurgii pacjenci będą mogli zgłosić się do Poradni Chirurgicznej i Chorób Piersi ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (lub innego specjalisty). Tam, po konsultacji chirurgicznej, podjęte będą decyzje odnośnie sposobu dalszego leczenia. W razie konieczności leczenia operacyjnego pacjenci skierowani zostaną do Oddziału z wyznaczonym terminem operacji, po odpowiednim przygotowaniu w warunkach ambulatoryjnych.
Pacjentki ze skierowaniem do operacji do Oddziału Ginekologii będą w pierwszej kolejności zgłaszać się do Poradni Ginekologicznej celem konsultacji oraz wyznaczenia terminu operacji.
Ponadto pacjenci w przypadkach wymagających udzielenia doraźnej pomocy chirurgicznej lub ginekologicznej (między innymi leczenia zabiegowego) będą przyjmowani do odpowiednich oddziałów za pośrednictwem Izby Przyjęć szpitala w Legionowie.
Poradnia okulistyczna w ramach AOS będzie przyjmować wszystkich pacjentów okulistycznych zgłaszających się ze skierowaniem. Dysponujemy pełną aparaturą diagnostyczną. Chorzy z zaćmą, zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) i z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) będą leczeni chirurgicznie w szpitalu w Legionowie. Pozostałe procedury chirurgiczne w zakresie okulistyki będą wykonywane w szpitalu przy ul. Szaserów.

Czy pogotowie będzie mogło przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrymi stanami, czy też szpital będzie obsługiwał tylko własnych pacjentów (oraz pacjentów przychodni)?
Zespoły Ratownictwa Medycznego będą transportować do Szpitala w Legionowie osoby wymagające pilnej pomocy w zakresie oferowanym przez szpital. Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych w Legionowie będzie należał do systemu ratownictwa medycznego ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę i leczenie chorych z wstępnym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego. Należy podkreślić, że leczenie ostrych stanów położniczych w drugim lub trzecim trymestrze ciąży nie będzie możliwe z powodu braku oddziału położniczego w strukturze szpitala. Państwowy System Ratownictwa Medycznego zostanie powiadomiony o strukturze szpitala w Legionowie.

Czy na Oddział Intensywnej Terapii szpitala w Legionowie będą trafiali tylko pacjenci szpitala z Oddziałów Chirurgii, Ginekologii (np. po operacjach) wymagający takiego leczenia, czy Pogotowie Ratunkowe będzie również przywozić pacjentów?

Oddział Intensywnej Terapii Szpitala WIM w Legionowie przyjmować będzie chorych w stanie zagrożenia życia z oddziałów szpitala w Legionowie, Izby Przyjęć szpitala w Legionowie oraz, po uzgodnieniu miejsca, pacjentów przekazanych z innych szpitali. Osoby przywiezione przez Pogotowie Ratunkowe lub zgłaszające się do szpitala będą przyjmowane i leczone w Oddziale Intensywnej Terapii, jeżeli tego wymagać będzie ich stan zdrowia.
Medycyna naprawcza, czyli chirurgia, ginekologia, okulistyka, oddział intensywnej terapii. Proszę podać najważniejsze jednostki chorobowe z ww. zakresu, którymi będzie się zajmować szpital w Legionowie?
Najważniejsze jednostki chorobowe, które będą leczone w Oddziale Chirurgii to: kamica i stany zapalne pęcherzyka żółciowego (ostre i przewlekłe), ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej, przepukliny powłok brzucha, choroby tarczycy (wole) i przytarczyc, choroby gruczołu piersiowego (guzy łagodne, biopsje chirurgiczne, ginekomastia). W Oddziale Chirurgii będą również wykonywane laparoskopie diagnostyczne.

Najważniejszymi jednostkami chorobowymi, które będą leczone w Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej są: guzy jajników, wodniaki jajowodów, mięśniaki macicy, niepłodność, endometrioza, nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki dna miednicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, patologie endometrium (polipy endometrialne, rozrosty endometrium), patologie szyjki macicy i sromu, ciąże pozamaciczne. Będą wykonywane operacje z dostępu brzusznego (laparoskopie, laparotomie), operacje drogą pochwową, histeroskopie (minihisteroskopia, resektoskopia) oraz inne zabiegi między innymi: wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy, konizacja szyjki macicy, usunięcie polipów szyjki macicy, wycinki z tarczy szyjki, usuwanie zmian sromu, marsupializacja ropni gruczołu Bartholina.

Leczenie zabiegowe w Oddziale Chirurgii Okulistycznej będzie obejmować pacjentów z zaćmą oraz zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) i diabetyków z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) w ramach programów lekowych – podawanie leków w formie zastrzyków do wnętrza gałki ocznej.

W szpitalu w Legionowie będzie działać Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Lekarze anestezjolodzy mają doświadczenie w wykonywaniu znieczuleń do wszelkich typów zabiegów. Ponadto anestezjolodzy monitorować będą również stan pacjenta w trakcie zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu miejscowym, na przykład w trakcie opearcji zaćmy. Specjalistyczny i nowoczesny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowana kadra zapewnią również opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia. Aparatura OIT umożliwia leczenie niewydolności wielonarządowej za pomocą nowoczesnych technik pozaustrojowych.

Czy będą „ostre przyjęcia”? Na przykład na chirurgię z Izby Przyjęć, z krwawieniem z dróg rodnych, ciałem obcym w oku itp.

W Oddziałach Chirurgii oraz Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej będzie możliwe leczenie zabiegowe pacjentów wymagających zabiegu w trybie nagłym w zakresie możliwości szpitala. W przypadkach wymagających bardziej szczegółowej diagnostyki lub leczenia interdyscyplinarnego, pacjenci kierowani będą do szpitala WIM w Warszawie przy ul. Szaserów. Szpital w Legionowie nie posiada Oddziału Położniczego z traktem porodowym. W ramach hospitalizacji odbywać się będzie diagnostyka i leczenie jedynie patologii I trymestru.

Chorzy zgłaszający się ze stanami ostrymi w zakresie okulistyki będą zaopatrywani w ramach AOS (zapalenia spojówek, ciało obce, drobne urazy, ostre stany okulistyczne). Pacjenci ze stanami nagłymi w zakresie okulistyki, wymagający poważniejszych interwencji, będą kierowani do szpitala WIM przy ulicy Szaserów.

Jaki będzie wkład anestezjologów w proces leczenia pacjentów operowanych w trybie planowym w szpitalu w Legionowie?
Po ustaleniu terminu operacji pacjenci kwalifikowani będą do znieczulenia w Poradni Anestezjologicznej. Konsultacja w poradni ma na celu umożliwienie wychwycenia innych problemów zdrowotnych, które mogą wymagać diagnostyki przed planowaną operacją. W przypadku dobrze kontrolowanych chorób przewlekłych omówione zostaną zasady ewentualnej modyfikacji leczenia w okresie poprzedzającym operację. Ponadto anestezjolog wyda zalecenia odnośnie przygotowania do operacji w celu minimalizacji ryzyka powikłań. Omówione będą ewentualne wątpliwości chorego dotyczące znieczulenia. Zespół anestezjologiczny będzie również współodpowiedzialny za leczenie najczęstszych problemów po operacji – bólu pooperacyjnego oraz pooperacyjnych nudności i wymiotów.

 

Opracowanie: Wojskowy Instytut Medyczny
Foto: © Piotr Bławicki/WIM