Szpital w Legionowie. Pytania i odpowiedzi z zakresu medycyny ratunkowej
20 grudnia 2021
Szpital w Legionowie. Pytania i odpowiedzi z zakresu medycyny ratunkowej

MEDYCYNA RATUNKOWA I MEDYCYNA STANÓW NAGŁYCH
System Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwia zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez zbędnej zwłoki. Ogniwa systemu, a więc zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze oraz szpitalne oddziały ratunkowe i centra urazowe, działają w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W szpitalach, w których ze względów organizacyjnych nie utworzono SOR-ów, funkcjonują Izby Przyjęć, które zaliczane są do grupy oddziałów szpitalnych współpracujących z systemem, wyspecjalizowane w leczeniu nagłych zachorowań zagrażających zdrowiu i życiu. Zespoły ratownictwa medycznego transportują pacjentów wymagających pilnej pomocy medycznej bezpośrednio do tych szpitali, które są w stanie udzielić świadczeń medycznych ratujących zdrowie i życie, kluczowych dla danego zachorowania. Pacjenci zgłaszający się samodzielnie w stanach wymagających natychmiastowych lub pilnych działań ratunkowych uzyskują w Izbach Przyjęć wstępną pomoc, tj. diagnostykę oraz niezbędną stabilizację stanu ogólnego, a celem dalszego leczenia przyjmowani są do docelowego oddziału na bazie własnego szpitala lub odpowiednim transportem medycznym przewożeni są do innego ośrodka. Tak Szpitalne Oddziały Ratunkowe, jak i Izby Przyjęć zobowiązane są do całodobowego świadczenia procedur ratujących życie z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny ratunkowej.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kierownik dr n. med. Jakub Klimkiewicz
Izba Przyjęć – kierownik dr Anna Czajka

 

SZPITAL W LEGIONOWIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ I MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH

 

Czy pogotowie będzie mogło przywozić do szpitala w Legionowie pacjentów z ostrymi stanami, czy też szpital będzie obsługiwał tylko własnych pacjentów (oraz pacjentów przychodni)?
Zespoły Ratownictwa Medycznego będą transportować do Szpitala w Legionowie osoby wymagające pilnej pomocy w zakresie oferowanym przez szpital. Szpital będzie w stanie kompletnie zaopatrzyć osobę z ciężkim zawałem serca – wdrożyć diagnostykę, wykonać zabieg angioplastyki, prowadzić dalej leczenie w Oddziale Kardiologii lub Oddziale Intensywnej Terapii. Definitywne leczenie ostrych stanów z zakresu urologii (np. ostre zatrzymanie moczu), położnictwa (krwawienie z dróg rodnych w drugim czy trzecim trymestrze ciąży), neurologii (udar mózgu, podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ostra zakaźna polineuropatia) u pacjnetów zgłaszających się samodzielnie nie będzie możliwe z powodu braku stosownego oddziału w strukturze szpitala. W takim wypadku, po wykonaniu diagnostyki i stabilizacji funkcji życiowych, pacjenci będą przekazywani do jednostek umożliwiających dalsze leczenie – w tym do Klinik przy ul. Szaserów 128.


Czy na Izbę Przyjęć będą mogli zgłaszać się w nagłych przypadkach tzw. „pacjenci z ulicy”?
Oczywiście, Oddział Przyjęć zapewni pomoc medyczną samodzielnie zgłaszającym się pacjentom. Szpital jest szpitalem publicznym, państwowym, dostępnym dla każdego obywatela.   Naszym celem jest wstępna diagnostyka i w przypadku wskazań do hospitalizacji – kwalifikacja do właściwego oddziału w szpitalu w Legionowie lub Klinice WIM, zgodnie z jednostką chorobową. Szpital WIM jako jednostka wyższej referencyjności będzie miał przekazywanych pacjentów transportem medycznym.

Dlaczego w szpitalu w Legionowie nie będzie SOR-u? Co to w praktyce oznacza dla pacjentów? Kto i w jakich przykładowych okolicznościach medycznych będzie mógł się zgłosić na Izbę Przyjęć?

Aby w strukturze danego szpitala działał SOR, muszą być spełnione określone warunki. Głównymi przeszkodami w stworzeniu SOR-u w Legionowie jest brak w strukturze szpitala oddziałów neurologii, neurochirurgii, pracowni radiologii zabiegowej i traumatologii narządu ruchu. W legionowskim szpitalu działać będzie natomiast Oddział Przyjęć, w którym zgłaszającym się pacjentom zapewniona będzie doraźna pomoc medyczna. Oddział Przyjęć będzie pełnił stały, 24-godzinny dyżur, zapewniając pomoc medyczną w stanach nagłych. W przypadkach zachorowania na jednostki chorobowe, które wymagają leczenia przez specjalistów niedostępnych w szpitalu, będziemy przekazywać pacjentów do innych podmiotów leczniczych. Przykładowo: W szpitalu nie ma oddziału neurologicznego. Nie zmienia to faktu, że chory samodzielnie zgłaszający się z objawami mogącymi sugerować udar mózgu będzie miał w trybie pilnym wykonaną diagnostykę (badania laboratoryjne, tomografię komputerową głowy) w protokole udarowym pod postacią zaburzeń mowy, podwójnego widzenia, osłabienia siły mięśniowej połowy ciała, drętwienia połowy ciała, zaburzeń równowagi. Jest to decydujące, jeżeli chodzi o minimalizację uszkodzenia mózgu. Kiedy pacjent leczenie otrzyma, umawiane będzie ewentualne przeniesienie do innego szpitala. Prosimy pamiętać, że to nie dany oddział leczy pacjenta, a leki podane przez personel.

Czy szpital będzie w Państwowym Systemie Ratownictwa?
Informacja o otwarciu Szpitala w Legionowie oraz profilu jego działania zostanie przekazana Państwowemu Systemowi Ratownictwa Medycznego.

Czy na Izbie Przyjęć będą „ostre przyjęcia”? Jaki zakres świadczeń będzie realizowany?
Oddział przyjęć zapewni pomoc w najczęstszych zachorowaniach z zakresu chorób wewnętrznych i chirurgii. Oznacza to pacjentów z bólami w klatce piersiowej, bólami brzucha, dusznością, ranami. Prosimy pamiętać, że zapewnimy leczenie tylko pacjentom DOROSŁYM. Ponadto nie będzie w szpitalu Oddziału Ortopedii i Traumatologii, więc złamania mogą być przez nas zdiagnozowane i wstępnie zaopatrzone. Nie jest natomiast możliwe leczenie operacyjne, jeżeli chory tego wymaga.

Czy pacjent np. z ostrą reakcją alergiczną będzie przyjęty?
Tak, pacjent z ostrą reakcją alergiczną bedzie przyjęty na Izbę Przyjęć i uzyska stosowną pomoc. W razie konieczności zostanie hospitalizowany w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych lub Oddziale Intensywnej Terapii.

Czy pacjent z urazem będzie przyjęty w szpitalu?
Zgodnie ze schematem postępowania Zespoły Ratownictwa Medycznego transportują ofiary ciężkich urazów głównie do szpitali pełnoprofilowych (posiadających dyżurujące “na ostro” zespoły chirurgiczne, ortopedyczne i neurochirurgiczne). W pewnych wypadkach (np. izolowany uraz brzucha z podejrzeniem krwawienia do otrzewnej i wstrząsem krwotocznym) ZRM transportuje pacjenta do najbliższego szpitala. W takim wypadku po wstępnym zaopatrzeniu urazu, opanowanu krwotoku i stabilizacji funkcji życiowych chory na dalsze leczenie zabiegowe przekazywany będzie do innego ośrodka dysponującego możliwościami odpowiedniego leczenia zabiegowego – np. do pozostałych Klinik WIM przy ul. Szaserów.
W przypadku ran, skręceń, złamań, stłuczeń, kiedy pacjenci zgłaszają się na Izbę Przyjęć samodzielnie, należy pamiętać o tym, że w strukturze szpitala w Legionowie nie ma Oddziału Traumatologii Narządu Ruchu. Zatem niektóre urazy mogą zostać definitywnie zaopatrzone w Legionowie (np. płukanie rany, szycie, podanie antybiotyku, podanie anatoksyny tężcowej, opatrunek), a osoby z pewnymi urazami, nawet z wykonaną kompletną diagnostyką obrazową (rtg, tomografia), po wstępnym zaopatrzeniu, będą musiały zostać odesłane do innych jednostek, w tym do Klinik WIM przy ulicy Szaserów.

Czemu nie będzie Oddziału Nefrologii w legionowskim szpitalu?
Przewlekłe choroby nerek (niewydolność nerek, kamica, glomerulopatie, nefropatia cukrzycowa itp.) mogą być diagnozowane w Oddziale Chorób Wewnętrznych, ponieważ szpital w Legionowie ma do tego zaplecze diagnostyczne i kadrowe. Konsultacja specjalisty nefrologa może być zapewniona w systemie ambulatoryjnym lub zdalnym. W takim wypadku nefrolog może zapoznać się z badaniami wykonanymi w szpitalu. Na wysokospecjalistyczne procedury, np. na biopsję nerki, pacjenci kierowani będą w trybie planowym do odpwiednich jednostek, w tym do pozostałych Klinik WIM przy ulicy Szaserów.
W przypadkach zagrożenia życia związanego z chorobami nerek (wysoki poziom potasu, przewodnienie) pacjenci w trybie pilnym mogą być leczeni w szpitalu w Legionowie. Oddział Intensywnej Terapii ma na swoim wyposażeniu aparaty do terapii nerkozastępczej, które mogą być wykorzystywane do leczenia najpilniejszych przypadków zachorowań.


Opracowanie: Wojskowy Instytut Medyczny
Foto: © Piotr Bławicki/WIM