Ulice chronione przed ciężarówkami
3 września 2018
Ulice chronione przed ciężarówkami

Dzisiaj, 3 września br. zostało wprowadzone oznakowanie dotyczące zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na niżej wymienionych odcinkach dróg:

- u. Suwalna w Legionowie na odcinku od ul. Olszankowej do ul. Aleja Legionów,

- ul. Aleja Legionów w Legionowie na odcinku od Alei Róż do ul. Cynkowej,

- ul. Parkowa w Legionowie na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Jagiellońskiej,

- ul. Nowobarska w Legionowie na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Krakowskiej,

- ul. Krakowska w Legionowie na odcinku od ul. Parkowej do tunelu,

- ul. Aleja Róż w Legionowie na odcinku od tunelu do Alei Legionów,

- ul. Jana Pawła I, ul. Mireckiego w Legionowie i ul. Kościelna w Łajskach na odcinku od ul. Fabrycznej w Łajskach do ul. Aleja Legionów w Legionowie.

Ponadto pod znakami zakazu umieszczono tabliczki o treści „Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem C”. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów ciężarowych po ograniczonych znakami B-5 i B-18 odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Legionowskiego określa regulamin wydawania zezwoleń.