Umowa na budowę liceum podpisana
22 marca 2022
Umowa na budowę liceum podpisana

22 marca podpisano umowę z wykonawcą nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. To jedna z największych inwestycji Powiatu Legionowskiego, a jej zakończenie ma nastąpić jesienią 2023 roku.

Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji zorganizowano w siedzibie starostwa w obecności starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego, wicestarosty legionowskiego Konrada Michalskiego, wójta Gminy Nieporęt Sławomira Macieja Mazura, przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Smuniewskiego, przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt Bogusławy Tomasik, członków Zarządu Powiatu Grzegorza Kubalskiego i Przemysława Cichockiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Roberta Wróbla, radnych Rady Powiatu Agnieszki Powały i Wiesława Smoczyńskiego oraz dyrektor LO im S. Lema w Stanisławowie Pierwszym Magdaleny Grodzkiej-Bulge.

Zgodnie z ofertą firma Arcus Technologie Sp. z o.o. zbuduje gmach liceum w ciągu 18 miesięcy. Wartość całego zadania to 19 189 599,00 zł, z czego 16,3 mln zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Na nowoczesny i funkcjonalny obiekt czekają uczniowie oraz kadra, którzy od 2019 r. uczą się i pracują w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zapewniającej liceum zaplecze lokalowe. Projekt zakłada, że dwukondygnacyjny budynek w kształcie litery „L” powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej z podstawówką. Jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie 1540 m². Znajdą się w nim: osiem większych sal dydaktycznych i cztery mniejsze, a także szatnia, biblioteka, sala do ćwiczeń siłowych z szatnią i łazienką, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-biurowe, toalety (w tym dwie dla osób z niepełnosprawnościami), serwerownia, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz obszerny hol z przeznaczeniem na spotkania i uroczystości dla społeczności szkolnej. Nowa siedziba liceum będzie wyposażona w windę i całkowicie wolna od barier architektonicznych.

Jeśli prace będę przebiegać zgodnie z harmonogramem, uczniowie i nauczyciele rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już w nowej siedzibie.