Umowa na projekt liceum podpisana
1 października 2020
Umowa na projekt liceum podpisana

Powiat Legionowski rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na opracowanie projektu budynku z przeznaczeniem na siedzibę utworzonego w zeszłym roku czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

Wybrany w postępowaniu wykonawca to Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, który przedmiot zamówienia zrealizuje w ciągu 12 miesięcy za kwotę 95 250,00 zł. W ramach umowy wykonawca opracuje dwa warianty koncepcyjne inwestycji, a następnie na podstawie wybranego wariantu stworzy kompletny projekt i uzyska wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające rozpoczęcie budowy.

Trzykondygnacyjny budynek będzie miał ponad 1500 m² powierzchni. Powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, która obecnie zapewnia liceum zaplecze lokalowe.

Analiza demograficzna wskazuje, że w latach 2022-2034 można, jak dotychczas, liczyć maksymalnie na rekrutację do dwóch klas pierwszych każdego roku – około 50 uczniów. Oznacza to, że za dwa lata w placówce uczyć się będzie około 200 uczniów. To pozwoliło wstępnie oszacować kubaturę, parametry oraz wymogi, jakim sprostać musi planowany budynek. Zadecydowano o zlokalizowaniu w nim ośmiu sal dydaktycznych, trzech pracowni, siłowni, biblioteki, szatni oraz obszernego holu z przeznaczeniem na spotkania i uroczystości dla społeczności szkolnej. Zaplecze stanowić będą cztery pomieszczenia biurowe, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, gabinet pomocy medycznej, pomieszczenia gospodarcze oraz łącznie osiem łazienek, w tym dwie dla osób z niepełnosprawnościami. Nowa siedziba liceum będzie wyposażona w windę i całkowicie wolna od barier architektonicznych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na około 12 mln złotych. Harmonogram prac zakłada, że uczniowie liceum rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już w nowej siedzibie.