Więcej tanich mieszkań w okolicach Warszawy
18 maja 2022
Więcej tanich mieszkań w okolicach Warszawy

18 maja w Urzędzie Gminy Wieliszew podpisano akt notarialny powołujący do życia trzecią w województwie mazowieckim Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Plany inwestycyjne spółki zakładają budowę co najmniej 1 200 mieszkań.

Wspólnikami — założycielami Spółki SIM KZN Mazowsze Centrum – zostało 10 gmin z województwa mazowieckiego, w tym Miasto i Gmina Serock oraz Gmina Wieliszew, a także Krajowy Zasób Nieruchomości. W dniu podpisania umowy KZN wniósł do spółki nieruchomość położoną w Wieliszewie przy ulicy Kościelnej. Na działce o łącznej powierzchni ponad 61 tys. m kw. może powstać 410 mieszkań o średniej wielkości 52 m kw. Lokale wybudowane zostaną w ramach jedenastu trzykondygnacyjnych budynków wielorodzinnych. Nieruchomość została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki not for profit. Mieszkania w SIM dostępne będą dla osób nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, które stać na opłacanie czynszu, ale nie mają zdolności kredytowej.

Do tej pory do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z udziałem KZN przystąpiło już przeszło 300 gmin, które będą budować ponad 27 tys. mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z opcją wykupu. W najbliższym czasie powstaną kolejne SIM-y, które zwiększą ten wolumen do ok. 30 tys.

KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Jego misją jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, a zadania to m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych. Krajowy Zasób Nieruchomości współuczestniczy w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus.

Więcej: www.kzn.gov.pl