30 listopada 2020
Zaprojektują drogę

Powiat wybrał wykonawcę, który wykona projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1801W w gminie Serock.

Umowa z wykonawcą zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1801W, między Stanisławowem a Zabłociem, na długości około 5 km. Zaprojektowane zostaną asfaltowa jezdnia, pobocza, chodniki, zjazdy do posesji, zatoki oraz odwodnienie powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie). Zadanie zrealizowane zostanie pod koniec maja 2021 r., a jego koszt wyniesie ponad 216 tys. złotych.

 

Pliki do pobrania: