Zaproszenie na seminarium
25 maja 2023
Zaproszenie na seminarium

Organizatorzy XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego zapraszają na seminarium pn. „Rozwiązania prawne  i ich zastosowanie w praktyce –  edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich”. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach.

PRELEGENCI:

Marzenna Czarnocka - dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.  Autorka i współautorka licznych publikacji metodycznych,  artykułów, raportów, materiałów pokonferencyjnych i szkoleń dotyczących rozwoju i edukacji dziecka z niepełnosprawnością w  masowej szkole.

Zofia Lisiecka - prezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK. Trenerka, coach, mediatorka nvc, wykładowczyni akademicka, autorka i koordynatorka licznych projektów edukacyjnych, badawczych, inwestycyjnych. Od kilkunastu lat zajmuję się działaniami ukierunkowanymi na zmianę w polskiej edukacji dotyczącej osób z niepełnosprawnością.

Marek Tarwacki - doświadczony nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach,  w którym realizowany jest program edukacji włączającej.  Autor i współautor licznych publikacji metodycznych,  artykułów, raportów, materiałów pokonferencyjnych i szkoleń dotyczących rozwoju i edukacji dziecka z niepełnosprawnością w  masowej szkole. Organizator konferencji krajowych i międzynarodowych, koordynator projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ekspert w Europejskiej Agencji ds. Edukacji Włączającej i Specjalnej. Promotor działań na rzecz dzieci zdolnych i uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi, współpracujący z organizacjami pozarządowymi. Prezes stowarzyszenia.