Zmarł Edmund Kuklewski
10 stycznia 2023
Zmarł Edmund Kuklewski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Edmunda Kuklewskiego pseud. "Chudy", "Jarema" - żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej, honorowego obywatela Gminy Jabłonna.

Edmund Kuklewski urodził się 7 maja 1929 roku w Jabłonnie. Od 1942 r. był żołnierzem „Szarych Szeregów” Armii Krajowej oddziału VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 1. Rejon "Brzozów" (Legionowo) - pluton 720 w stopniu strzelca. W latach 1939-1944 działał w konspiracji w funkcji łącznika, przeszedł pierwsze szkolenie z zakresu małego sabotażu, dzięki czemu w latach 1942-1944 brał udział w akcjach sabotażowych „Gaz” i „Panama”. Później należał do „Bojowych Szkół” podległych bezpośrednio Komendzie Głównej „Szarych Szeregów”, gdzie brał udział w poważnych akcjach z zakresu „WIS-u” [„Wywiad, Informacja, Sabotaż”]. Za udział w jednej z akcji odznaczony został Krzyżem Walecznych.

Edmund Kuklewski był radnym Gminy Jabłonna II i III kadencji (w latach 1995-2002), ponadto w III kadencji był jej Przewodniczącym. Był inicjatorem corocznie organizowanych w Jabłonnie obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego oraz obchodów przypadającej 10 września rocznicy śmierci 32 żołnierzy AK, którzy zginęli w 1939 r. pod Jabłonną. Z zaangażowaniem działał w Środowisku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, będąc jego założycielem oraz prezesem. Dzięki jego staraniom Szkoła Podstawowa w Jabłonnie otrzymała imię Armii Krajowej. Również z jego inicjatywy na frontowej ścianie szkoły podstawowej znalazła się, odsłonięta 14 marca 2007 roku, tablica pamiątkowa poświęcona pamięci żołnierzy Armii Krajowej, uczestników walk o niepodległą Polskę. Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Jabłonnie, którego prezesem był Edmund Kuklewski, i Urząd Gminy Jabłonna ufundowali w 1991 roku pomnik upamiętniający walkę żołnierzy VII Obwodu I Rejonu II Batalionu VII Kompanii AK „Obroża”, walczących na terenie Jabłonny i Legionowa. Pomnik znajduje się na skwerze AK przed Urzędem Gminy Jabłonna. W 1985 roku Edmund Kuklewski zainicjował nadanie nazw jabłonowskiemu skwerowi i dwóm ulicom: „Skwer Armii Krajowej” oraz ul. Szarych Szeregów i ul. Gen. Leopolda Okulickiego. Aktywnie działał na rzecz społeczności gminnej, był inicjatorem i współorganizatorem wydarzeń o charakterze historycznym oraz edukacyjnym. Współpracował ze szkołami, udzielając lekcji historii i patriotyzmu. Skutecznie zachęcał młodzież do dbania o mogiły poległych znajdujące się w lasach na Mazowszu. Przez lata prowadził działania edukacyjne na rzecz gminy Jabłonna, między innymi publikując artykuły w lokalnej prasie, mające na celu podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców.

Za swoje zasługi został wielokrotnie odznaczony medalami państwowymi – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym. W 2013 roku został wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna, a pod koniec zeszłego roku Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

Pokój Jego duszy.

 

Fot. Jakub Karwowski/WWPHOTO