Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC
4 października 2023
Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC

Od 2007 roku październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, wspólnie z Fundacją „Promień słońca”, w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego zapraszają na tegoroczne obchody pod tytułem „To było coś! Pamiętne chwile z AAC".

W październiku mówimy o wszystkich osobach, które do porozumiewania się nie mogą wykorzystywać mowy. Da się rozmawiać za pomocą obrazków i gestów, dlatego co roku organizatorzy angażują dzieci z innych placówek, instytucje i media z terenu powiatu do udziału w akcji.

Terapeutki  z PZSiPS  poprowadzą w szkołach zajęcia w formie warsztatowej. Dzieci poprzez zabawę, a młodzież poprzez ćwiczenia odkryją  inne niż  werbalna sposoby komunikacji. Do wyboru będą mieli gesty, symbole obrazkowe (Picture Communication System), sprzęt przeznaczony dla osób niemówiących oraz specjalistyczne programy komputerowe z syntezatorem mowy. W trakcie zajęć mogą m.in. przygotować tzw. albumy aktywności. Są to pomoce pozwalające na dopasowywanie symboli osób, rzeczy lub czynności do obrazków. Poznają również podstawowe zasady systemu gestów Makaton.

Pcacówki biorące udział w akcji:

Przedszkole nr. 10 im. Wandy Tomczyńskiejw legionowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu, Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future w Legionowie.