Rozmowy z historią w tle
18 września 2023
Rozmowy z historią w tle

Integracyjny piknik pn. "Historia mieszka w ludziach” - rozmowy z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie odbył się 14 września. Wydarzenie było częścią obchodów XII Dni osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

Piknik zorganizowano w ogrodzie DPS „Kombatant”. Uczestników powitała dyrektor Anna Kaczmarek. – Każdy z nas ma swoją historię życia, wielu z naszych mieszkańców ma tych życiowych doświadczeń wyjątkowo dużo i często związane są one z trudną i bolesną historią naszej ojczyzny. Nasi mieszkańcy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym – mówiła podczas wydarzenia dyrektor DPS, zachęcając zgromadzonych do rozmów z seniorami. Mieszkańców Domu odwiedzili zaproszeni goście, przedstawiciele samorządu, Muzeum Historycznego w Legionowie, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Popołudnie uatrakcyjniły koncert zespołu " Na Luzie", występ Marka Pawłowicza oraz poezja Hanny Przymusińskiej. Zebrani obejrzeli prace wykonane w pracowni terapii zajęciowej DPS.