Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi
2 listopada 2021
Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe mające siedzibę lub prowadzące działalność w powiecie legionowskim do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące załączonego poniżej dokumentu prosimy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie drogą mailową na adres g.ostaszewska@powiat-legionowski.pl do 9 listopada 2021 r. W tytule wiadomości należy wpisać: Konsultacje Powiatowego Programu Współpracy z Organizacjami na 2022 r.

Dokument do pobrania tutaj.

Pliki do pobrania: