Sytuacja pandemiczna pod bieżącą kontrolą
25 marca 2021
Sytuacja pandemiczna pod bieżącą kontrolą

Starosta Sylwester Sokolnicki we współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców na bieżąco monitorują sytuację pandemiczną w powiecie legionowskim.

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń starosta zwołał dziś kolejne spotkanie koordynacyjne, podczas którego omówiono bieżące zagrożenia i działania wynikające z pandemii COVID-19. Spotkanie z udziałem przedstawicieli inspekcji sanitarnej, powiatowej przychodni zdrowia NZOZ „Legionowo”, policji, straży pożarnej i kierownictwa starostwa, odbyło się on-line.

Przypominamy, że lista punktów wymazowych, w których można zrobić test wykrywający wirusa SARS-CoV-2, jest dostępna na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: lista punktów wymazowych.

Jeśli w punkcie wymazowym w Legionowie czas oczekiwania na pobranie próbki jest bardzo długi, zachęcamy mieszkańców do korzystania z punktów w sąsiednich powiatach.

Jednocześnie informujemy, że godziny pracy legionowskiego punktu wymazowego ulegają zmianom w zależności od potrzeb i panującej sytuacji. Do 31 marca 2021 punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00, z tym że każdego dnia wyznaczone są oddzielne godziny wymazów dla pacjentów kierowanych przez NFZ i osób wykonujących test komercyjnie:

25 marca 2021

8.00 – 12.00 i 20.00 – 22.00 pacjenci komercyjni
12.00 – 20.00 pacjenci ze skierowaniem NFZ

26, 27 i 28 marca 2021

8.00 – 16.00 pacjenci ze skierowaniem NFZ
16.00 – 22.00 pacjenci komercyjni

29 marca 2021

8.00 – 12.00 i 20.00 – 22.00 pacjenci komercyjni
12.00 – 20.00 pacjenci ze skierowaniem NFZ

30 i 31 marca 2021

8.00 – 16.00 pacjenci ze skierowaniem NFZ
16.00 – 22.00 pacjenci komercyjni

Z początkiem kwietnia godziny pracy punktu wymazowego w Legionowie mogą ulec zmianie. Aktualne godziny pracy punktu można sprawdzić dzwoniąc na infolinię 22 6020997 lub wysyłając pytanie mailowe na adres cc@cortenmedic.pl.