Informacja o trybie pracy urzędów samorządowych
18 marca 2020
Informacja o trybie pracy urzędów samorządowych

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz rosnącą liczbą przypadków wywoływanej przez niego choroby COVID-19, wszystkie gminy z terenu powiatu legionowskiego ograniczyły dostępność oraz możliwość załatwiania spraw w swoich urzędach.

Legionowo:

Urząd Miasta Legionowo wprowadził ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów. Od 19 marca sprawy urzędowe można załatwiać jedynie elektronicznie (e-mailowo: kancelaria@um.legionowo.pl; poprzez platformę ePUAP), listownie lub telefonicznie. Wyjątek stanowi rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego (tel.: 22 766 40 22) oraz złożenie ofert w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego w biurze obsługi klienta, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel.: 505 281 045).

Dla osób, które chcą zostawić wnioski lub pisma osobiście, przed wejściem do ratusza ustawiona jest urna. Korzystając z tej możliwości, klienci nie otrzymają potwierdzenia złożenia dokumentu/ów.

Uruchomiono też infolinię Urzędu Miasta Legionowo czynną pod numerami:

• (22) 766 40 01
• (22) 766 40 02
• (22) 766 40 03
• 506 100 593 – Sekretarz Miasta Danuta Szczepanik

Obsługa w Biurze Paszportowym na terenie ratusza także została zawieszona. W sytuacjach pilnych i wyjątkowych, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (tel.: 22 774 33 90), pracownik biura paszportowego wyjdzie do klienta i przyjmie dokumenty.

Gmina Serock

Od 16 marca Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim. Klienci proszeni są o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną lub załatwienie spraw przez ePUAP. W sytuacjach wyjątkowych (wnioski, pisma itp.), dokumenty należy złożyć przy wejściu do urzędu w wyznaczonym do tego miejscu.

Do odwołania nie będą funkcjonowały przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku, Artura Borkowskiego i jego zastępcę. Zawieszono do odwołania także dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Mariusza Rosińskiego.

Gmina Nieporęt

Od 18 marca do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów Urząd Gminy Nieporęt. Wyjątek stanowią osoby dokonujące rejestracji aktów zgonu.

Zaleca się załatwianie spraw pilnych telefonicznie (tel. 22 767 04 00) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urząd@nieporet.pl oraz za pośrednictwem ePUAP.

Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych oraz adresów mailowych znajduje się na stronie internetowej urzędu: www.nieporet.pl

Druki wszystkich wniosków są dostępne przy wejściu do Urzędu, tam też wystawiona jest skrzynka podawcza, do której można składać wnioski. Urząd prosi, aby na wnioskach koniecznie podać dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

Gmina Wieliszew

Od 16 marca do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów Urząd Gminy Wieliszew. Wyjątek stanowią osoby dokonujące rejestracji aktów zgonu oraz jednostki podległe. Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą korespondencyjną - pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną: gmina@wieliszew.pl oraz telefonicznie (22 690 70 06) lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Urząd Stanu Cywilnego wydaje tylko akty zgonu.

O dnia 17 marca wstrzymane zostają do odwołania płatności terminalami płatniczymi w urzędzie. Z uwagi na funkcjonującą na parterze urzędu placówkę Poczty Polskiej istnieje możliwość wrzucania korespondencji kierowanej do urzędu do urny ustawionej w pobliżu placówki pocztowej.

 Gmina Jabłonna

Od 16 marca sprawy w Urzędzie Gminy Jabłonna można załatwiać jedynie telefonicznie (22 767 73 00, 22 767 73 01), za pośrednictwem email: urzad@jablonna.pl lub z wykorzystanie platformy ePUAP.