Nabór wniosków w PUP w ramach Tarczy Antykryzysowej
27 kwietnia 2020
Nabór wniosków w PUP w ramach Tarczy Antykryzysowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie ogłasza nabór wniosków od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r.

1. NABÓR WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW (TZW. SAMOZATRUDNIONY) NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12239771-nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-niezatrudniajacego-pracownikow-tzw-samozatrudniony-na-dofinansowanie-kosztow-prowad

2. NABÓR WNIOSKÓW DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (PO WER)

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12239947-nabor-wnioskow-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ponizej-30-roku-zycia-po-w

3. NABÓR WNIOSKÓW DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (RPO WM)

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12239971-nabor-wnioskow-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-powyzej-30-roku-zycia-rpo-

4. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (PO WER)

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12240549-organizacje-pozarzadowe-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ponizej-30-roku-zycia-po-wer-

5. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (RPO WM)

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12240531-organizacje-pozarzadowe-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-powyzej-30-roku-zycia-rpo-wm-