Wydział Komunikacji - informacje
16 marca 2020
Wydział Komunikacji - informacje

W związku z obecną sytuacją uprzejmie informujemy, że:

 1. Zawiadomienie o sprzedaży lub nabyciu pojazdu można przesłać do Starostwa Powiatowego w Legionowie elektronicznie
 1. za pośrednictwem e-PUAP - zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/rejestracja-pojazdu/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2/)
   
 2. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca (https://www.esp.pwpw.pl/)

Do wniosku należy załączyć dokument sprzedaży lub kupna pojazdu.

WAŻNE!

Przepisy nakładające kary finansowe dotyczą nie dopełnienia obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, który był już zarejestrowany w Polsce, w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia pojazdu. W związku z powyższym dopełniwszy tego obowiązku można samą rejestrację pojazdu, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, odłożyć w czasie.

 1. W przypadku rejestracji pojazdu wymagana jest obecność Klienta.

WAŻNE!

Przepisy dotyczące kar finansowych dotyczą nie dopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w terminie 30 dni. Nie dotyczą pojazdów, które były już zarejestrowane w Polsce.

 1. W przypadku spraw związanych z wydaniem prawa jazdy wymagana jest obecność klienta.
   
 2. W przypadku dokumentów transportowych, dotyczących stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców należy złożyć  wniosek do urny na wnioski udostępnionej w holu głównym Starostwa Powiatowego w Legionowie.
  Po jego załatwieniu klient otrzyma indywidualne powiadomienie o możliwości odbioru dokumentów.