Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w Powiecie Legionowskim
29 listopada 2022
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w Powiecie Legionowskim

Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Powiecie Legionowskim.

        
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji funkcjonują od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Poniedziałek 08.00-12.00 Urząd Miasta i Gminy Serock – parter, ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Wtorek 10.00-14.00   Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna

Środa 08.00-12.00 Urząd Miasta i Gminy Serock – parter, ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Czwartek 12.00-16.00 Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna

Piątek 12.00-16.00 Urząd Miasta i Gminy Serock – parter, ul. Rynek 21, 05-140 Serock

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Poniedziałek 09.00-13.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Modlińska 23A, 05-135 Wieliszew

Wtorek 08.00-12.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Modlińska 23A, 05-135 Wieliszew

Środa 11.30-15.30 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Modlińska 23A, 05-135 Wieliszew

Czwartek 12.00-16.00 Urząd Gminy Nieporęt (p. 1 na parterze), Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt

Piątek 09.00-13.00 Urząd Gminy Nieporęt (p. 1 na parterze), Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA

Poniedziałek 12.00-16.00 Starostwo Powiatowym w Legionowie, II piętro, p. 207, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Wtorek 12.00-16.00 Starostwo Powiatowym w Legionowie, II piętro, p. 207, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Środa 12.00-16.00 Starostwo Powiatowym w Legionowie, II piętro, p. 207, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Czwartek 12.00-16.00 Starostwo Powiatowym w Legionowie, II piętro, p. 207, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Piątek 12.00-16.00 Starostwo Powiatowym w Legionowie, II piętro, p. 207, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo 

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 789 446 860 lub elektronicznie: https://np.ms.gov.pl/.

 

Komu przysługuje ?
Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebook oraz profil youtube, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne.