Kacper Drewnik
4 kwietnia 2019
Kacper Drewnik

Kacper urodził się z CLVM – malformacją kapilarno-limfatyczno-żylna obydwu kończyn dolnych. Następstwem choroby jest porażenie nerwu strzałkowego lewej stopy, głęboka neuropatia aksonalna obustronna nóg, głęboka neuropatia prawej ręki. Nerwy strzałkowy, piszczelowy, łydkowy, kulszowy obustronnie nie funkcjonują. Kacper zmaga się również z problemami endokrynologicznymi i urologicznymi. Choroba postępuje i syn wymaga nowych ortez, dalszej terapii, rehabilitacji i sprzętu ortopedycznego do codziennego funkcjonowania.

 

KRS 0000037904