Kacper Wlazło
4 kwietnia 2019
Kacper Wlazło

Kacper ma 16 lat. Urodził się z zespołem Downa. Od urodzenia ma wadę serca, wadę słuchu oraz zaćmę obu oczu. Dodatkowo ma trudności z mówieniem, dlatego uczęszcza na zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z alternatywnych metod komunikacji AAC. Wymaga również zajęć z reedukacji, rehabilitacji ruchowej i zajęć na basenie. Zebrane pieniążki pozwolą na sfinansowanie tych zajęć oraz zakup zaopatrzenia ortopedycznego. Dziękujemy za okazane wsparcie.

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"

KRS 0000032355

Cel szczegółowy: Kacper Wlazło 243/2014