Kacper Wlazło
24 lutego 2023
Kacper Wlazło

Kacper ma 20 lat. Urodził się z zespołem Downa. Kacper ma duże problemy z mówieniem, dlatego uczęszcza na zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z alternatywnych metod komunikacji AAC. Wymaga również wsparcia poprzez zajęcia z reedukacji, rehabilitację ruchową i zajęcia na basenie.
Zebrane pieniążki pozwolą na sfinansowanie tych zajęć.

Dziękujemy za okazane wsparcie.
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"
KRS 0000032355
Cel szczegółowy: Kacper Wlazło 243/2014