Komunikat Wydziału Komunikacji
13 czerwca 2024
Komunikat Wydziału Komunikacji

22 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy prawa, które przewidują automatyczne wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów zarejestrowanych przed 14 marca 2005 roku, których właściciele nie dokonywali okresowych badań technicznych oraz nie ubezpieczali, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Wygaszenie decyzji nastąpiło 10 czerwca 2024 r.

Pojazd, którego rejestracja wygasła z mocy prawa może podlegać ponownej rejestracji, w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków, niezbędnych do rejestracji, związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu (jeśli dotyczy).

Powyższe przepisy o wygaszeniu decyzji nie dotyczą pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Obwieszczenie Starosty w tej sprawie wraz z wykazem pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Legionowskiego.

https://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu7%26value%255B1%255D%3D3117