Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC
13 października 2022
Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC

Od 2007 roku październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, a tegoroczne hasło obchodów to “Pokaż swój głos”.

W październiku mówimy o wszystkich osobach, które do porozumiewania się nie mogą wykorzystywać mowy. Da się rozmawiać za pomocą obrazków i gestów, dlatego co roku Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, wspólnie z Fundacją „Promień słońca”, w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, organizuje dedykowaną akcję, starając się zaangażować w nią dzieci z innych placówek oraz organizacje, instytucje i media z terenu powiatu.

W tym roku w akcji biorą udział uczniowie:

  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie;
  • Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie;
  • Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku;
  •  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie;
  •  II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie;
  •  Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future” w Legionowie.

Terapeutki  z PZSiPS  poprowadzą w szkołach zajęcia w formie warsztatowej. Dzieci poprzez zabawę, a młodzież poprzez ćwiczenia odkryją  inne niż  werbalna sposoby komunikacji. Do wyboru będą mieli gesty, symbole obrazkowe (Picture Communication System), sprzęt przeznaczony dla osób niemówiących oraz specjalistyczne programy komputerowe z syntezatorem mowy. W trakcie zajęć mogą m.in. przygotować tzw. albumy aktywności. Są to pomoce pozwalające na dopasowywanie symboli osób, rzeczy lub czynności do obrazków. Poznają również podstawowe zasady systemu gestów Makaton.