6 czerwca 2022
Projekt praca

W ramach XI Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 3 czerwca odbyła się konferencja pt. „Praca dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną”, podczas której eksperci mówili o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Brak ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin to duży problem. I nie chodzi tu tylko o kwestie finansowe. Stałe zatrudnienie spełnia również funkcję rehabilitacyjną oraz socjalizacyjną. O swoich doświadczeniach opowiadali przedsiębiorcy, którzy w swoich firmach mają osoby z niepełnosprawnościami, a także niepełnosprawni, którym udało się znaleźć pracę i własną drogę do samodzielności. Na zakończenie spotkania wystąpił mówca motywacyjny Angelo Pentaris. Konferencji towarzyszyły stoiska eksperckie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych – Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Legionowie.