27 czerwca 2022
Absolutorium dla zarządu i starosty

Podczas dzisiejszej (27.06.2022 r.) sesji Rady Powiatu w Legionowie radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu powiatu w 2021 roku i udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w wyniku dobrego zarządzania i skuteczności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych zarządowi udało się zamienić planowany na ubiegły rok deficyt budżetowy w nadwyżkę w wysokości blisko 16 mln zł.