27 czerwca 2023
Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Radni Rady Powiatu w Legionowie udzielili dziś absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu, czyli zarządzanie powiatem w 2022 roku. Uchwała została podjęta większością głosów przy braku głosów przeciwnych.