20 grudnia 2022
Budżet 2023: rekordowe plany inwestycyjne

Pomimo obniżających się dochodów powiatu i trudnej sytuacji ekonomicznej wynikającej z rosnących kosztów działania, Zarząd Powiatu w Legionowie przygotował projekt budżetu na 2023, w którym zapisano wydatki na inwestycje na rekordowym poziomie ponad 40 milionów złotych. Wczoraj radni Rady Powiatu w Legionowie jednogłośnie zaakceptowali tę propozycję i przyjęli uchwałę budżetową.