21 lutego 2023
CIS z dofinansowaniem

Uczestnicy Powiatowego Centrum Integracji Społecznej skorzystają z dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego dzięki dofinansowaniu w kwocie blisko 115 tys. zł, pozyskanemu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.