1 grudnia 2021
Dni Honorowego Krwiodawstwa

Dni Honorowego Krwiodawstwa były jak co roku okazją do podziękowań i wręczenia odznaczeń wyróżniającym się krwiodawcom na powiatu legionowskiego. Podziękowania za współpracę z organizacjami propagującymi ideę honorowego krwiodawstwa otrzymali przy tej okazji starosta legionowski Sylwester Sokolnicki i prezydent Legionowa Roman Smogorzewski. Gościem uroczystości był również wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który jest aktywnym krwiodawcą.