10 października 2019
Dzień Edukacji Nardowej

Podczas uroczystości w legionowskim Ratuszu, która odbyła się 10 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nagrody Starosty Legionowskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze za rok szkolny 2018/2019 odebrali nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski. W imieniu władz Powiatu podziękowania za codzienny trud pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożył wicestarosta Konrad Michalski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu w Legionowie Leszkiem Smuniewskim.