15 lipca 2022
Innowacyjnie i kompleksowo dla zdrowia

Powiat Legionowski nawiązał współpracę z Narodowym Centrum Profilaktyki Zdrowotnej. Weźmiemy udział w pilotażowym programie, którego owocem ma być powstanie spójnego modelu profilaktyki zdrowotnej w Polsce w miejsce wielu, niepowiązanych ze sobą programów profilaktycznych. Istotnym założeniem jest elastyczność tworzonego systemu tak, aby można było dostosowywać go do potrzeb w poszczególnych regionach.