5 grudnia 2022
Kolej i dwupasmówka do Zegrza coraz bliżej

Podczas listopadowego posiedzenia Rady Powiatu w Legionowie przedstawiciele GDDKiA Oddział w Warszawie oraz PKP PLK S.A. przedstawili aktualny stan zaawansowania dwóch ważnych inwestycji na terenie naszego powiatu: przebudowy odcinka DK61 od granic Legionowa do Zegrza Płd. oraz rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza Płd.