12 czerwca 2019
Konferencja Forum dla Zalewu

Forum dla Zalewu to projekt zrealizowany przez Powiat Legionowski na rzecz promocji turystycznej regionu Jeziora (Zalewu) Zegrzyńskiego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dystrybuowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 12 czerwca odbyła się konferencja zamykająca i podsumowująca projekt.