9 listopada 2022
Lekcja przyrody w lesie

Wczoraj pracownicy referatu zarządzania środowiskiem Starostwa Powiatowego w Legionowie poprowadzili czwartą już z kolei lekcję przyrody w lesie. Tym razem spotkali się z uczniami klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym. Na spotkanie z naszymi kolegami czekają już kolejne dzieciaki - najbliższe odbędzie się w Jadwisinie.