6 kwietnia 2021
Niebieskie serce

Niebieskie serce na plastikowe nakrętki stanęło przed budynkiem Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Środki uzyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną wykorzystane na zakup wózka inwalidzkiego dla jednej z uczennic szkoły.