19 grudnia 2019
Nowe sale w przedszkolu w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Przedszkole w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie działa już w nowych salach, które powstały w ramach drugiego etapu rozbudowy budynku szkoły. Doskonała, profesjonalna kadra pedagogów i ich podopieczni - dzieci ze specjalnymi potrzebami, otrzymali przestrzeń i wyposażenie, które odpowiada na ich potrzeby, i które jeszcze lepiej pozwoli wspierać rozwój i edukację dzieci. Od 19 grudnia w tej części budynku rozpoczęła też działalność Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która dzięki nowej siedzibie może zaoferować mieszkańcom nową jakość.