1 lutego 2023
Oto Odpowiedzialni Społecznie 2022

Odpowiedzialni Społecznie to konkurs, który Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie wraz ze Starostą Legionowskim ogłosiło w ubiegłym roku już po raz szósty. Wyróżniamy w nim firmy, instytucje i osoby, które w swojej działalności kierują się ideą odpowiedzialności społecznej. 30 stycznia 2023 laureaci edycji 2022 odebrali nagrody i wyróżnienia podczas sesji Rady Powiatu w Legionowie.