9 marca 2020
Otwarcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W rozbudowanym budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pod jednym adresem skupione zostały podmioty, których udział jest niezbędny w procesie kompleksowej diagnostyki, edukacji i terapii. Przy Jagiellońskiej 69 w Legionowie powstało Powiatowe Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, którego częścią jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 6 marca uroczyście zainaugurowano działalność tej placówki w nowej siedzibie.