11 grudnia 2019
Projekt partnerski CIS

Osoby otrzymujące pomoc zwracają dobro i angażują sie jako wolontariusze w działaniach na rzecz innych osób. To wszystko oraz specjalistyczne wsparcie w samorozwoju dzieje się w ramach projektu, który Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie realizuje ze wsparciem środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Izbą Gospodarczą w Legionowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie oraz Mazowiecką Federacją na rzecz Ekonomii Społecznej.