5 lipca 2023
Przekazanie samochodu dla PCIS

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie wzbogaciło się o nowy pojazd, który będzie służył w działalności warsztatu gastronomicznego, prowadzonego w Centrum. To flagowa działalność powiatowej placówki, której misją jest wsparcie mieszkańców powiatu w powrocie na rynek pracy i reintegracji społecznej.