30 września 2019
Rada Powiatu - nominacje nauczycielskie

Nauczyciele w powiatowych szkołach regularnie podnoszą swoje kwalifikacje. Na wrześniowej sesji Rady Powiatu w Legionowie starosta legionowski Robert Wróbel wręczył nominacje na stopień nauczyciela mianowanego. W tym samym dniu wręczył też w imieniu Zarządu Powiatu nominacje na stanowiska dyrektorów powiatowych placówek oświatowych na kolejną kadencję.