29 stycznia 2020
Rada powiatu - PCK

Na styczniowej sesji Rady Powiatu w Legionowie władze Powiatu Legionowskiego podziękowały panu Tadeuszowi Kowalewskiemu za 40-letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej. Pan Kowalewski przez cztery dekady kierował Rejonowym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie. W tym czasie działał też, i nadal działa, w środowisku honorowych dawców krwi. Sam oddał w tym czasie na rzecz potrzebujących krwi pacjentów ponad 140 litrów tego cennego, życiodajnego płynu.