28 września 2018
Rada Powiatu - sprawozdanie CIS

Na ostatniej sesji rady powiatu (28.09) dyrektor Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie przedstawiła raport podsumowujący kolejny rok działalności CIS. To najważniejszy projekt społeczny Powiatu Legionowskiego, dzięki któremu osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej mają szanse powrotu na rynek pracy. Tylko w ubiegłym roku takich osób było aż 60, a z każdym rokiem ten wynik się poprawia.