25 lutego 2020
Rada powiatu sprawozdanie Policji

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie za 2019 rok było jednym z punktów obrad lutowej sesji Rady Powiatu w Legionowie.