13 kwietnia 2021
Rozbudowa obwodnicy Jabłonny

Wniosek starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego do Marszałka Województwa Mazowieckiego, aby powrócić do planów budowy dalszego odcinka obwodnicy Jabłonny w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego spotkał się z pozytywna reakcję władz województwa. Obecnie rozmowy na ten temat z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich wchodzą w bardziej konkretną fazę.