23 grudnia 2019
Sesja budżetowa

Rada Powiatu w Legionowie podczas posiedzenia 23 grudnia 2019 podjęła uchwałę o przyjęciu budżetu na 2020 rok. Zgodnie z uchwalonym dokumentem na przyszły rok wydatki powiatu zaplanowano na poziomie 125 mln złotych, z czego 15 mln to wydatki na inwestycje.