29 maja 2023
Sprawozdania DPS Kombatant w Legionowie za rok 2022

Jednym z tematów dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Legionowie było sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie za rok 2022. Placówka ta świadczy usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.