25 lutego 2020
Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP

O działaniach i interwencjach podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w Legionowie i Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie legionowskim opowiadali podczas lutowej sesji Rady Powiatu w Legionowie Komendant Powiatowy PSP i Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych.